vietstock s tong cuc thue doanh thu cho thue tai san tu 100 trieunam tro xuong khong phai nop thue 20210623062220

Tổng cục Thuế khẳng định sẽ hướng dẫn để việc thu thuế cho thuê nhà hợp lý

Tổng cục Thuế vừa giải thích rõ một số băn khăn về Thông tư 40/2021/TT-BTC (Thông tư 40) hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối có hộ marketing, cá nhân marketing vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Tổng cục Thuế lý giải, hoạt động cho thuê nhà là hoạt động marketing theo hợp đồng ký kết, thời hạn cho thuê thường là từ 6 tháng tới một năm, nhiều năm. Theo quy định của pháp luật thuế thì hoạt động này sẽ khai thuế theo từng lần phát sinh và có những đặc thù riêng nên cần cần có hướng dẫn cụ thể về khai thuế, tính thuế, nộp thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế kịp thời, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Thông tư 40 chỉ quy định về mặt thủ tục hành chính thuế; nhiều nội dung về chính sách thuế đối có hoạt động marketing của cá nhân (GTGT, TNCN) vẫn bảo đảm theo đúng quy định của nhiều Luật thuế có liên quan. Cá nhân marketing, bao gồm cả cá nhân cho thuê tài sản có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện ko cần nộp thuế.

Ngoại trừ ra, để giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế chịu tác động của đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP. Theo đấy, cá nhân cho thuê tài sản phát sinh thuế TNCN cần nộp trong năm 2021 sẽ chưa cần nộp thuế cho tới ngày 31/12/2021.

Trong trường hợp trong năm cá nhân đã khai, nộp thuế và tới cuối năm tự xác định doanh thu trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì cá nhân được đề nghị xử lý hoàn trả hoặc bù trừ vào số cần nộp phát sinh của kỳ sau theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cơ quan Thuế triển khai quản lý thuế điện tử đối có cá nhân để đáp ứng việc khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử.

Tổng cục Thuế khẳng định sẽ có văn bản hướng dẫn cơ quan thuế địa phương triển khai Thông tư số 40 theo đúng quy định của pháp luật. Ngành Thuế sẽ tăng cường hỗ trợ, giải đáp kịp thời nhiều vướng mắc của người nộp thuế trong quá trình triển khai thực hiện chính sách thuế bằng nhiều hình thức trong đấy sẽ đẩy mạnh hỗ trợ trực tuyến qua 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế.