Cổ phiếu nào được các ETF nội săn đón trong kỳ cơ cấu quý I?

Trong bản báo cáo gần đây, BSC Research đã dự báo thông tin về lượng mua/bán của 14 Quỹ giao dịch hàng ngày (ETFs), theo dõi 7 chỉ số khác nhau, với tổng giá trị quy mô đầu tư đến 29.550 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 15/1 vừa qua, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) đã thông báo về danh mục cổ phiếu thành phần, cũng như các thay đổi liên quan đến tỷ lệ free-float, khối lượng lưu hành và các trọng số của các bộ chỉ số mà HOSE quản lý. Cụ thể, ngày 2/2 sắp tới sẽ là thời điểm cuối cùng để các quỹ ETF hoàn thiện việc điều chỉnh theo danh mục mới được HOSE công bố, và các chỉ số chính thức sẽ có hiệu lực từ ngày 5/2.

Chỉ số VN-Finlead đã thực hiện loại bỏ cổ phiếu SSB mà không thêm mới cổ phiếu nào. Chỉ số VN100 đã ghi nhận 3 mã rời rổ là GEG, SAM, TMS; trong khi đó, nhóm Midcap đã thêm mới BSI, EVF và TLG.

Nguồn: BSC Research.

Trong bản báo cáo cập nhật gần đây, BSC Research đã dự báo về số lượng mua/bán đối với 14 ETF theo dõi 7 bộ chỉ số, với tổng giá trị đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 29.550 tỷ đồng. Các số liệu được tính dựa trên thông tin ngày 15/1 và giả định rằng các quỹ ETF tham chiếu chỉ số Midcap, VN-100, VN-FinSelect sẽ không có sự thay đổi về danh mục hiện tại.

BSC Research lưu ý rằng việc cổ phiếu BSI tham gia vào bộ chỉ số VN-Midcap không đồng nghĩa với việc được đưa vào danh mục của Quỹ ETF FUEDCMID do Dragon Capital quản lý. Đối với trường hợp của BSI, thay đổi này được dự kiến là kết quả của việc cơ cấu trong kỳ đánh giá của bộ chỉ số VN-FinSelect do CTQLQ Kim quản lý.

Tổng hợp các cổ phiếu dự kiến được các ETF cơ cấu mua vào đáng kể trong kỳ điều chỉnh này bao gồm ACB (hơn 14,2 triệu cp), MWG (gần 11,1 triệu cp), HDB (gần 7,5 triệu cp), PNJ (4 triệu cp). Ngược lại, có sự bán ra mạnh mẽ nhất tại TCB (gần 14,4 triệu cp), VIB (gần 5,5 triệu cp), MBB (gần 5,5 triệu cp).

THITRUONG-VN.COM

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các giao dịch ngoại hối, chứng khoán cổ phiếu luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Bạn chỉ nên bắt đầu giao dịch nếu bạn nhận thức được và chấp nhận rủi ro này. Thông tin trình bày trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi  không khuyến khích hay kêu gọi đầu tư. 

© 2022 by Thitruong-vn.com